CẤU HÌNH VPN PPTP TRÊN EDGROUTER
Ngày đăng 12/09/2019

CẤU HÌNH VPN PPTP TRÊN EDGROUTER

I. Mô hình kết nối

⇒ Mục đích: để kết nối các máy tính từ ngoài môi trường internet về công ty để sử dụng tài nguyên

⇒ Yêu cầu :

∗ Trên Edgrouter đã cấu hình PPOE

∗ Trên Edgrouter cấu hình IP LAN :192.168.0.1/22

∗ Trên Edgrouter cấu hình DHCP pool từ 192.168.0.1/22-192.168.0.100/22

∗ Trên Edgrouter đã ra được internet bình thường

II. Cấu hình VPN Server

1. Dùng Puty SSH vào để cấu hình Edgrouter

 2. Nhâp lệnh “configure” để vào mode cấu hình

3. Thêm rule cho phép traffic PPTP vào mạng nội bộ

set firewall name WAN_LOCAL rule 30 action accept

set firewall name WAN_LOCAL rule 30 description PPTP

set firewall name WAN_LOCAL rule 30 destination port 1723

set firewall name WAN_LOCAL rule 30 protocol tcp

⇒ Ghi chú: “WAN_LOCAL” ở đây là tên của một policy nếu đã có policy khác thì
các bạn áp dụng vô policy đó ( policy này đi từ interface wan vào local) Hình rule có sẵn

4. Tạo tài khoảng cho Client

set vpn pptp remote-access authentication mode local

Set vpn pptp remote-access authentication local-users username “user” password “password”

Có thể tạo thêm nhiều tài khoản khác

5. Tạo dải ip cấp cho vpn client khi kết nối vào

Dải địa chỉ này được bắt đầu từ 192.168.3.1 đến 192.168.3.254

set vpn pptp remote-access client-ip-pool start 192.168.3.1

set vpn pptp remote-access client-ip-pool stop 192.168.3.254

6. Tạo DNS cho client

set vpn pptp remote-access dns-servers server-1 8.8.8.8

set vpn pptp remote-access dns-servers server-2 8.8.4.4

7.  Chọn WAN phù hợp với mô hình đang áp dụng

⇒ Nếu WAN vô của bạn được cấp bởi giao thức DHCP thì các bạn nhập dòng lệnh này

set vpn pptp remote-access dhcp-interface eth0

⇒ Nếu WAN của bạn có IP tĩnh (1.2.3.4) thì nhập

set vpn pptp remote-access outside-address 1.2.3.4

⇒Nếu bạn Quay PPPoE thì các bạn nhập dòng lệnh này vào

set vpn pptp remote-access outside-address 0.0.0.0

8. Nhập lệnh “commit, save” để apply cấu hình

III. Cấu hình VPN Client trên win 10

1. Tạo mới kết nối VPN client

⇒ Trên thanh tìm kiếm, gõ: “VPN seting” → add a VPN connection và cấu hình

2. Kiểm tra kết quả VPN

⇒ IP máy VPN server

⇒ IP máy VPN Client trước khi kết nối

⇒ IP máy VPN Client sau khi kết nối

⇒ VPN Client Ping máy VPN Server

⇒ VPN Client truy cập thư mục share trên VPN Server để sử dụng tài nguyên

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG T2Q

Web: https://t2q.vn/

Địa chỉ: 47/3/8 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0286.272.5353 Hotline: 093.101.4579 – 0903.797.38 Ms. trang

Fanpage:

Tin liên quan
Bộ phát wifi Grandstream với nhiều tính năng quan trọng và nổi bật như hỗ trợ ...
CẤU HÌNH VPN CLIENT TO SITE L2TP FOR USG I. Mô hình ⇒ Mục đích: dùng kết nối ...
CẤU HÌNH VPN SITE TO SITE AUTO IPSEC VTI FOR USG I. Mô hình ⇒ Mục đích: dùng ...
CẤU HÌNH ROUTER USG CƠ BẢN I. Mô hình ⇒ Mục đích: thiết lập các kết nối cơ ...
Hướng Dẫn Sử Dụng Thiết Bị Cảnh Báo Ihome I. Mô Hình II. Yêu Cầu: 1. Thiết ...
MỞ RỘNG HỆ THỐNG WIFI ARUBA INSTANT ON I. Yêu cầu chung 1. Đã có tài khoản ...
Hướng dẫn sử dụng AP15 Access Points Aruba AP15 là dòng sản phẩm Access ...
Hướng dẫn sử dụng AP12 Access Points Aruba AP12 là dòng sản phẩm Access ...

0931014579