CẤU HÌNH ENABLE CỔNG MẠNG VẬT LÝ VÀ BRIDGE LAN CHO EDGROUTER
Ngày đăng 22/07/2019

CẤU HÌNH ENABLE CỔNG MẠNG VẬT LÝ VÀ BRIDGE LAN CHO EDGROUTER

I. Mô hình kết nối

⇒ Mục đích :enable cổng mạng Lan trên cổng vật lý của EdgRouter và bridge các cổng mạng lại với nhau thành 1 cổng duy nhất

∗ Lưu ý: bài viết này áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm edgrouter có Firmware từ 1.9 trở lên (mình dùng edgrouter 6p trong mô hình này)

II. Các bước thực hiện

1. Đăng nhập router

⇒ Sau khi cấu hình xong load balancing, ta kết nối máy tính đến router trên cổng eth2 và đăng nhập

2. Thêm cổng br0

⇒ Trong thẻ Config tree interface bridge → add : “br0”  → Preview

3. Đặt ip cho cổng br0 vừa tạo

⇒Trong thẻ Dashboard, tại interface br0 chọn action → config

∗ Trong Tab basic: address → Manually define IP address :  168.200.1/24→ Save 

4. Add các eth vào cổng br0

⇒ Add cổng eth3, eth4 trừ cổng của Local đang chạy (eth2)

⇒ Trong thẻ Dashboard, tại interface br0 chọn action → config

∗ Trong Tab bridge interface → chọn eth3, eth4 → Save 

5. Tạo DHCP server cho lớp mạng br0

⇒ Trong thẻ Service, chọn tab DHCP Server → Add DHCP Server

∗ DHCP Name: LANBR0

∗ Subnet:168.200.0/24

∗ Range Start:168.200.10

∗ Range Stop:168.200.250

∗ Router:168.200.1

∗ DNS 1:168.200.1 → Save

6. Thay đổi DNS Forwarding sang br0

⇒ Trong thẻ Service, chọn thẻ DNS:

∗ Chọn Add Listen Interface: br0

∗ Cache Size: 500 (Tùy chọn) → Save

7. Thêm lớp mạng br0 vừa tạo vào Rule Load Balance (Nếu hệ thống đang chạy Load balancing)

⇒ Trong thẻ Config Tree, chọn: Interfaces → bridge  → br0  → firewall  → in  → modify: balance   → Preview

8. Khởi động DHCP server

⇒ Trong thẻ Config Tree, chon :Service → dhcp-server → shared-network-name → LANBR0: authoritative: enable → Preview

9. Restart lại router, gắn dây mạng sang cổng ext của br0

⇒ Chú ý: nếu máy tính không nhận ip thì đặt ip tĩnh và đăng nhập vào router 

(mình gắn dây mạng vào cổng eth3 và đặt ip để vào router)

10. Xóa DHCP server LAN

⇒ Trong thẻ Service, chọn tab DHCP Server → xóa LAN  → ok

11. Xóa IP Local (eth2)

⇒ Trong thẻ Dashboard, tại interface Local, chọn action → config

∗ Destination :chuyển Local → eth2

∗ Address: no address → save 

12. Đổi tên br0 thành Local

⇒ Trong thẻ Dashboard, tại interface br0, chọn action → config

∗ Tab basic chọn Destination :br0 → Local → save

13. Add cổng eth2 vào Local

⇒ Trong thẻ Dashboard, tại interface br0, chọn action → config

∗ Tab Bridge interface s→ check chọn eth2 → save

14. Kiểm tra kết quả

∗ Gắn cổng eth2 vào PC1, cổng eth3 vào PC2 để test

⇒ Restart lại router để hoàn thành cấu hình

⇒ Test DHCP và kết nối internet

III. Tổng kết

  • Sau khi cấu hình xong load balancing, đối với dòng edgrouter 6p và 8p thì các cổng Lan không được enable tất cả, vì vậy bạn không thể sử dụng được.
  • Trong phạm vi bài này, chúng tôi hướng dẫn các bạn thêm lớp mạng vật lý (eth3,eth4 trên edgrouter 6p) và bridge các cổng mạng với nhau để tất cả cổng Lan có chung 1 địa chỉ ip.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG T2Q

Web: https://t2q.vn/

Địa chỉ: 47/3/8 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0286.272.5353 Hotline: 093.101.4579 – 0903.797.38 Ms. trang

Fanpage:

Tin liên quan
Bộ phát wifi Grandstream với nhiều tính năng quan trọng và nổi bật như hỗ trợ ...
CẤU HÌNH VPN CLIENT TO SITE L2TP FOR USG I. Mô hình ⇒ Mục đích: dùng kết nối ...
CẤU HÌNH VPN SITE TO SITE AUTO IPSEC VTI FOR USG I. Mô hình ⇒ Mục đích: dùng ...
CẤU HÌNH ROUTER USG CƠ BẢN I. Mô hình ⇒ Mục đích: thiết lập các kết nối cơ ...
Hướng Dẫn Sử Dụng Thiết Bị Cảnh Báo Ihome I. Mô Hình II. Yêu Cầu: 1. Thiết ...
MỞ RỘNG HỆ THỐNG WIFI ARUBA INSTANT ON I. Yêu cầu chung 1. Đã có tài khoản ...
Hướng dẫn sử dụng AP15 Access Points Aruba AP15 là dòng sản phẩm Access ...
Hướng dẫn sử dụng AP12 Access Points Aruba AP12 là dòng sản phẩm Access ...

0931014579